myerson EMA

Можете да използвате специфичното орално приложение EMA за третиране на
дихателни проблеми по време на сън.

Патентованият дизайн на сменяемите еластични ремъци на EMA, прикачени
към изтеглените под налягане индивидуални горни и долни шини, които
позволяват постепенното движение на мандибулата, докато лечението постигне
успех.

EMA се предлага на лекари по хуманна и дентална медицина чрез оторизирани
дентални лаборатории.

EMA® е търговска марка на frantz design inc.

Имате въпрос?
Свържете се с нас!

Запитване за myerson EMA