Призматични (HRP) - увеличения 3.5x, 4x, 6x

Производители: