Blue Mini Dento-Infusor Tip

Blue Mini Dento-Infusor Tip

Количество: 1 брой

Чрез тази канюла контролирате течните материали, с които работите.

Използва се с: ViscoStatViscoStat ClearAstringedent X и Consepsis.

Производител Ultradent,САЩ

Имате въпрос?
Свържете се с нас!

Запитване за Blue Mini Dento-Infusor Tip