HotShotElite Professional Kit

HotShotElite Professional Kit

Количество: 1 комплект

The Professional Kit съдържа инжектора HotShotElite и всичко необходимо за изработка
на транспарентни зъбно и венечно оцветени куки, временни корони, едностранни
протези и много други.

Професионален кит
Съдържа всичко от кита за напреднали плюс:
• Investing Stone (25lb) – опаковъчен гипс
• Large Injection Ring – голям пръстен
• Small Injection Ring – малък пръстен
• Injection Tray – инжекторна тавичка
• Injection Tray Clay – „глина” за инжекторна тавичка
• Stone Tool – матрица за дюза (гипсова дюза)
• Polishing Kit – кит за полиране
• Universal Stone (5lb) – универсален гипс

#EG-0102-1
работно напрежение 220v

Имате въпрос?
Свържете се с нас!

Запитване за HotShotElite Professional Kit