EndoRez – сийлър за канали

ЕндоРез

Двукомпонентен хидрофилен сийлър за канали:

– Работи във влажна среда;

– Химио и фотополимеризиращ;

– При препресване на апекса се резорбира;

– Рентгеноконтрастен.

Производител Ultradent,САЩ

Имате въпрос?
Свържете се с нас!

Запитване за EndoRez – сийлър за канали